Співробітники відділу

IMG_4096-1

Завідувач відділу

забезпечення якості

вищої освіти

 

Красильникова Ганна Володимирівна – д. пед. н., доцент кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання, Відмінник освіти України
е-mail: krasil@ukr.net

У 1981 році закінчила з відзнакою Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Технологія швейних виробів» та розпочала науково-педагогічну діяльність асистентом на кафедрі технології та конструювання швейних виробів. Протягом 1983-1986 років навчалася в аспірантурі Московського технологічного інституту легкої промисловості. 1987 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Технологія швейних виробів».

З 1988 року працює в університеті доцентом кафедри технології та конструювання швейних виробів, з 1998 року – доцентом кафедри педагогіки та психології, із 2001 року – доцентом кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання. Із грудня 2003 року впродовж 12 років очолювала роботу навчально-методичного відділу зі створення нормативно-методичної бази університету на євроінтеграційних засадах. У жовтні 2015 року призначена завідувачем відділу забезпечення якості вищої освіти.

Активно займається науково-методичною, навчальною, управлінською, науково-дослідницькою діяльністю. Красильникова Г.В. розробила та успішно реалізувала у навчальному процесі підготовки фахівців спеціальності «Професійна освіта» за профілем «Технологія виробів легкої промисловості» комплекси навчальних дисциплін методичного спрямування.

Є автором понад 150 наукових та методичних праць, зокрема 4-х монографій, навчального посібника, складників освітніх стандартів першого покоління. 2015 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».

Впродовж тривалого часу у складі робочих груп Міністерства освіти і науки України брала активну участь у розробленні складників системи галузевих стандартів на основі компетентнісного підходу, проектів нормативних документів щодо впровадження системи моніторингу якості вищої освіти, а також у створенні Національної рамки кваліфікацій.

Список наукових праць Красильникової Г.В.

Профіль Красильникової Г.В. в Google Scholar.

 

1

Провідний фахівець

відділу забезпечення

якості вищої освіти

 

Білик Вікторія Володимирівна – к.пед.н., старший викладач кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання
е-mail: bilykvika@ukr.net

У 2005 році успішно закінчила Хмельницький національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Професійне навчання. Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів», у 2006 році – магістратуру за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». З 2006 року працювала майстром виробничого навчання на кафедрі теорії та методики трудового і професійного навчання, з 2007 – викладачем цієї ж кафедри. Протягом 2008-2012 років заочно навчалася в аспірантурі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю «13.00.04 – теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації «Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки».

З 2015 року працює в університеті методистом I категорії новоствореного відділу забезпечення якості вищої освіти, з 2016 – за сумісництвом старшим викладачем кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання.

Білик В.В. успішно реалізовує у навчальному процесі підготовки майбутніх фахівців спеціальностей «Професійна освіта» та «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» комплекси навчальних дисциплін. Є автором 29 наукових та методичних праць. Активно бере участь у конференціях та семінарах професійного спрямування.

Список наукових праць Білик В.В.

Профіль Білик В.В. в Google Scholar.

 

Фахівець ІІ категорії

відділу забезпечення якості

вищої освіти

Гапченко Олена Вікторівна – к.пед.наук, доцент кафедри філософії політології
е-mail: gapchenkoov@ukr.net

У 2000 році закінчила з відзнакою філософсько – теологічний факультет Чернівецького державного університету імені Ю. Федьковича за спеціальністю «Філософія» та отримала кваліфікацію філософ, викладач філософських дисциплін та розпочала науково – педагогічну діяльність викладачем кафедри філософії та політології Хмельницького технологічного університету Поділля.

2001 – 2005 рр. аспірантура (заочно) філософського ф-ту, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність «09.00.05- історія філософії».

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію. З 2014 р. доцент кафедри філософії і політології ХНУ. З жовтня 2017 року фахівець відділу забезпечення якості вищої освіти.

Є автором близько 50 наукових та методичних праць.


 

Поділитися: