Опитування викладачів щодо дотримання академічної доброчесності

Шановні науково-педагогічні працівники Хмельницького національного університету! Просимо Вас дати відверті відповіді на запитання щодо дотримання учасниками освітнього процесу академічної доброчесності та пропагування Вами її принципів. Результати опитування будуть представлені в . . .

Збори учасників студентських фокус-груп

17-18 листопада 2020 року відбулися збори учасників студентських фокус-груп із забезпечення якості вищої освіти на тему «Самостійна робота студентів: інноваційні форми та доброчесність». Співробітники відділу якості вищої освіти університету (Красильникова . . .

Моніторинг якості організації самостійної роботи в освітньому процесі за дистанційними технологіями навчання

Шановний студенте! В умовах організації освітнього процесу за дистанційними технологіями навчання переорієнтація пізнавальній діяльності студентів відбувається у бік їх самостійної роботи (СР). Відтак, нам важливо знати Вашу думку щодо якості . . .