REGULATORY DOCUMENTATION

Regulations on the system for academic integrity assurance at Khmelnytskyi National University (in force as of 01.11.2021)

Code of Academic Integrity of the Educational Process Participants of Khmelnytskyi National University

Regulations on the participation of stakeholders in the procedures for quality assurance of educational activities and higher education at Khmelnytskyi National University

Regulations on the system of internal quality assurance of educational activities and higher education at Khmelnytskyi National University

Regulations on the Department for Quality Assurance in Higher Education

Положення про дотримання академічної доброчесності в Хмельницькому національному університеті (чинне до 01.11.2021)

Положення про участь здобувачів вищої освіти у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті (чинне до 11.03.2020)

Тимчасове положення про запобігання та виявлення плагіату у Хмельницькому національному університеті (чинне до 11.11.2019 р.)

ЗВІТИ ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Звіт про роботу відділу забезпечення якості вищої освіти за 2020 рік

Звіт про роботу відділу забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік

Звіт про роботу відділу забезпечення якості вищої освіти за 2018 рік

Звіт про роботу відділу забезпечення якості вищої освіти за 2017 рік

Звіт про роботу відділу забезпечення якості вищої освіти за 2016 рік

 

 

Поділитися: