Результати анкетування учасників фокус-груп та здобувачів вищої освіти щодо моніторингу якості організації самостійної роботи в освітньому процесі за дистанційними технологіями навчання у  Хмельницькому національному університеті (17.11-01.12.2020)

Результати анкетування науково-педагогічних працівників  щодо організації дистанційного навчання в умовах карантину (05-06.2020 р.)

Результати анкетування учасників фокус-груп та здобувачів вищої освіти щодо організації дистанційного навчання в умовах карантину у  Хмельницькому національному університеті (05-06.2020 р.)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо оцінювання якості  навчальних дисциплін, розміщених в MOODLe (12.2019 р.)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (05-06.2019 р.)

Результати онлайн анкетування учасників фокус-груп щодо оцінювання якості навчальних дисциплін, розміщених в MOODLe (22.05.2019р.)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесності (14.05.2018 р.)

Результати анкетування старост академічних груп щодо стану якості освітньої діяльності в університеті (16.03.2017р.)

Результати анкетування учасників фокус-груп щодо чинників впливу на якість вищої освіти (17.10.2016 р.)

 

ПРОГРАМА ОПИТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА 2020-2021 Н. Р.

ПРОГРАМА ОПИТУВАННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА 2019-2020 Н. Р.

 

АНКЕТИ

Анкета для науково-педагогічних працівників “Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення” (2021)

Анкета для науково-педагогічних працівників “Дотримання академічної доброчесності” (2021)

Анкета для науково-педагогічних працівників “Ефективність організації освітнього процесу в умовах карантину” (2020)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Організація дистанційного навчання в умовах карантину” (2020)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Моніторинг якості організації самостійної роботи в освітньому процесі за дистанційними технологіями навчання” (2020)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Оцінювання якості практичної підготовки” (2020)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни” (2019)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Академічна доброчесність” (2018)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Оцінювання освітньої програми” (2018)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Стан освітньої діяльності в університеті” (2017)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Чинники впливу на якість вищої освіти у Хмельницькому національному університеті” (2016)

 

Поділитися: