Результати опитування стейкхолдерів

Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо оцінювання якості  навчальних дисциплін, розміщених в MOODLe (12.2019 р.)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо оцінювання якості викладання навчальних дисциплін (05-06.2019 р.)

Результати онлайн анкетування учасників фокус-груп щодо оцінювання якості навчальних дисциплін, розміщених в MOODLe (22.05.2019р.)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесності (14.05.2018 р.)

Результати анкетування старост академічних груп щодо стану якості освітньої діяльності в університеті (16.03.2017 р.)

Результати анкетування учасників фокус-груп щодо чинників впливу на якість вищої освіти (17.10.2016 р.)

 

ПРОГРАМА ОПИТУВАННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА 2019-2020 Н. Р.

 

АНКЕТИ

Анкета для здобувачів вищої освіти “Оцінювання якості практичної підготовки” (2020)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни” (2019)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Академічна доброчесність” (2018)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Оцінювання освітньої програми” (2018)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Стан освітньої діяльності в університеті” (2017)

Анкета для здобувачів вищої освіти “Чинники впливу на якість вищої освіти у Хмельницькому національному університеті” (2016)

 

Поділитися: