Інформація для учасників фокус-груп

Участь студентів у процедурах забезпечення якості вищої освіти

Список фокус-груп здобувачів вищої освіти із забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти

Олена Руснак «Роль студентів у забезпеченні якості: перспектива Європейського простору вищої освіти»

Красильникова Г.В. «Програма заходів щодо участі здобувачів вищої освіти ХНУ у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти на 2-16-2017 н. р.»

Білик В.В. «Академічна доброчесність та запобігання академічного плагіату»

Анкета для здобувачів вищої освіти “Академічна доброчесність”

Анкета для здобувачів вищої освіти “Оцінювання навчальної дисципліни”

Білик В.В.”ЗБОРИ З ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ «КОДЕКСУ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ» УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ”

Навчайся гідно та відповідально (Проект SAIUP)

Поділитися: