Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу Хмельницького національного університету

Положення про участь стейкхолдерів у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Положення про дотримання академічної доброчесності в Хмельницькому національному університеті

Положення про участь здобувачів вищої освіти у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті (чинне до 11.03.2020)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Положення про відділ забезпечення якості вищої освіти

Положення про проектні групи з розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм у ХНУ

Тимчасове положення про запобігання та виявлення плагіату у Хмельницькому національному університеті (чинне до 11.11.2019 р.)

ЗВІТИ ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Звіт про роботу відділу забезпечення якості вищої освіти за 2020 рік

Звіт про роботу відділу забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік

Звіт про роботу відділу забезпечення якості вищої освіти за 2018 рік

Звіт про роботу відділу забезпечення якості вищої освіти за 2017 рік

Звіт про роботу відділу забезпечення якості вищої освіти за 2016 рік

Поділитися: