Оголошення. Семінар “Використання сучасних технологій навчання в підготовці майбутніх фахівців”

МОДЕРАТОР

Красильникова Ганна Володимирівна, д. пед. н., доцент кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання, завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти Хмельницького національного університету

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

1. Використання елементів проблемного навчання у навчальному процесі (д. пед. н., Красильникова Г.В., к. пед. н. Білик В.В.)

2. Актуалізація базових знань учнів з використанням ігрових технологій (студентка 6 курсу освітнього рівня «магістр» спец. «Середня освіта. Трудове навчання та технології» Старинська О.І.)

3. Використання мультимедійних засобів (на прикладі уроків трудового навчання) (студентка 6 курсу освітнього рівня «магістр» спец. «Середня освіта. Трудове навчання та технології» Відлацька Л.В.)

4. Скрайбінг презентація як сучасний засіб навчання (студентка 6 курсу освітнього рівня «магістр» спец. «Середня освіта. Трудове навчання та технології» Соляр М.О.)

РЕЗУЛЬТАТИ СЕМІНАРУ

Здатність застосування елементів сучасних технологій навчання при викладанні спеціальних дисциплін у системі професійно-технічної освіти.

Поділитися: