СТАРОСТ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП ознайомили із СИСТЕМОЮ покращення якості освітньої діяльності та вищої освіти В УНІВЕРСИТЕТІ

16 березня 2017 року в актовій залі університету відбулись загальноуніверситетські збори старост академічних груп організовані завідувачем відділу навчально-виховної роботи Байдич Л.Е.

На зборах обговорювалися питання щодо особливостей навчального процесу у 2 – му семестрі 2016-2017 навчального року (доповідач: завідувач навчального відділу Самолюк О.Г.), участі студентів у процедурах забезпечення якості вищої освіти (доповідач: завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти Красильникова Г.В.), антикорупційних заходів в університеті (доповідач: провідний спеціаліст ректорату з питань запобігання і виявлення корупції Огнєвий О.В.), особливостей нарахування стипендій здобувачам вищої освіти (доповідач: завідувач навчально-методичного відділу Любохинець Л.С.).

Активну участь у загальноуніверситетських зборах також взяли співробітники відділу забезпечення якості вищої освіти. Розпочала виступ завідувач відділу Красильникова Г.В., яка ознайомила старост академічних груп з функціями відділу забезпечення якості вищої освіти та наголосила на необхідності тісної і плідної співпраці зі студентами з метою покращення показників якості вищої освіти в університеті.

З доповіддю, щодо можливостей участі студентів у процедурах забезпечення якості вищої освіти виступила співробітник відділу забезпечення якості вищої освіти Білик В.В., яка повідомила про шляхи та інструментарій впливу здобувачів вищої освіти на забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті.

Презентація «Участь студентів у процедурах забезпечення якості вищої освіти» (Білик В.В.)

Підсумком загальноуніверситетських зборів стало заключне слово першого проректора, проректора з науково-педагогічної та наукової роботи Войнаренка М.П., який підкреслив, що від чіткої взаємодії структур університету із здобувачами вищої освіти залежить якість їх професійної підготовки. Михайло Петрович подякував усім присутнім за участь у зборах, побажав плідної і результативної діяльності та цікавого студентського життя.

Впродовж зборів було проведене анкетування старост академічних груп щодо вивчення їх думки про стан якості освітньої діяльності в університеті. Результати анкетування доведені до керівників структурних підрозділів та деканів факультетів.

Відділ забезпечення якості вищої освіти

Поділитися: