Відділом забезпечення якості вищої освіти Хмельницького національного університету (Красильникова Г.В., Білик В.В., Гапченко О.В.) організовано та 22 травня 2019 року проведено збори для учасників студентських фокус-груп із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти «Сучасні форми зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу».Впродовж зустрічі учасників ознайомили із формами зворотного зв’язку із учасниками освітнього процесу (здобувачами вищої освіти із адміністрацією, професорсько-викладацьким складом тощо). Проведено автоматизоване опитування учасників фокус-груп щодо якості викладання навчальних дисциплін професорсько-викладацьким складом університету.

За результатами опитування переважна більшість студентів задоволені як рівнем організації навчального процесу так і змістом навчання.

Щиро дякуємо директору навчального центру заочно-дистанційної освіти Мазуру М.П., провідному інженеру навчального центру заочно-дистанційної освіти Яновському М.Л. та заступнику постійно діючої комісії з комп’ютеризації та моніторингу якості надання освітніх послуг з використанням інформаційних технологій Петровському С.С. за розроблення і апробацію необхідного програмного забезпечення для опитування здобувачів вищої освіти.

Із механізмом вільного вибору дисциплін в автоматизованому режимі для формування індивідуального навчального плану студента учасників фокус-груп ознайомила завідувач навчально-методичного відділу Любохинець Л.С.

Дякуємо учасникам зборів за активну позицію у розбудові системи внутрішнього забезпечення якості в університеті та позитивні емоції!

Фото після тексту

Відділ забезпечення якості вищої освіти


Поділитися:

Post Author: